Protecció de dades


Les vostres dades personals són tractades de manera confidencial amb la finalitat de gestionar la vostra relació amb pimall.cat, que compleix amb totes les garanties legals per a la protecció de dades.
El període de conservació de les vostres dades serà el necessari per al manteniment de la relació comercial.
En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, oblit, limitació de tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions automatitzades recollits al RGPD (UE) 2016/679, dirigint-vos a: Ctra. Barcelona - Puigcerdà Km 56,200 08519 Malla o mitjançant correu electrònic a info@pimall.cat